På Framtidsportalen erbjuder vi skyddade boenden för vuxna med eller utan barn.

Framtidsportalens verksamhetsidé är att vi ska hjälpa våra klienter med utveckling och självförverkligande. Att kunna försörja sig själv är att ges möjligheten att växa och få tillbaka kontroll och ansvar över sitt egna liv.

Med vår kompetens och empati skapar vi, med utgångspunkt i individens situation, en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro.

Vi tar emot akuta placeringar

Placeringsservice och hämtning dygnet runt

Bostadsgaranti efter avslutad placering

För att få ett självständigt liv erbjuder vi stöd med myndighetskontakter, hjälp med hushållsekonomi, skuldsanering och att hitta ett jobb. Vi har ingen uppsägningstid på våra skyddade boenden och efter avslutad placering hjälper vi till med att hitta en permanent bostad.

Vi erbjuder skyddade boenden för t.ex. kvinnor, våldsutsatta män, par och avhoppare.
Våra lägenheter kan även användas som utsluss från ett annat skyddat boende. Lägenheterna är utrustade och anpassade för såväl singel- som familjehushåll och finns på ett flertal orter.

Lediga platser finns!
Vi finns tillgängliga dygnet runt och kan ta emot akuta placeringar.

Vi kan bistå med hämtning.

Telefon: 010-214 66 15
E-post: info@framtidsportalen.se

Skyddat boende för vålds och hedersutsatta

Placeringar på ett flertal orter i Sverige.

Stödinsatser
Skydd

Framtidsportalen har skyddade boenden i egen lägenhet med skalskydd. Vi har lång erfarenhet av att ta emot skyddsplaceringar.

Tillsammans med familjen går vi noggrant igenom skyddsåtgärder före, under och efter en placering.

Vi finns tillgängliga dygnet runt och arbetar med en hög säkerhetsnivå kombinerat med aktiva stödinsatser och riskbedömningar utifrån FREDA, SARA och PATRIARK.

Barnens behov sätts först och vi arbetar tillsammans med BVC, förskola och skola för att de så snabbt som möjligt ska få en normaliserad och trygg vardag.
Vi arbetar med Trappan-metoden.

Vi anpassar stödet efter varje individs behov, t.ex. föräldrastöd eller traumabehandling.

Framtidsportalens avhopparverksamhet vänder sig till unga och vuxna män och kvinnor som vill lämna grupperingar och/eller en kriminell livsstil.