Om oss

Framtidsportalen erbjuder lösningar för skyddat boende för våldsutsatta och förföljda personer.

När vi startade arbetet med att bygga Framtidsportalen var det uteslutande med visionen att på alla sätt försöka förändra det som vi såg som möjligt att förändra i samtliga processer.
Vi insåg snabbt att vi kunde arbeta för att korta ned väntetider. Att använda det vi redan visste och kunde, till att dämpa eller kanske helt ta bort några av de symptom vi visste de hjälpsökande kunde drabbas av. Resultatet av vårt arbete är det som kom att bli Framtidsportalen.

Vi kan genom vårt unika kontaktnät erbjuda stadigvarande boendelösningar för alla som placeras hos oss. Det vi kan tillhandahålla är hyresrätter hos privata fastighetsägare på olika platser inom landet. Vi är i särklass starkast i Stockholmsområdet då det är här vi har funnits längst. Men vi kan för de som behöver också erbjuda lösningar på andra orter.

Det kommer alltid finnas ett krav kopplat till ett eget kontrakt genom oss och det är att individen ska vara självförsörjande. Vi har det kravet absolut inte på grund av någon form av misstro mot myndigheter utan enbart för att vi vet att den som inte klarar sin egen försörjning löper avsevärt större risk att åter hamna i någon form av beroendeställning eller bli utnyttjad.

Vår kompetens

Vi som arbetar med och driver framtidsportalen har alla relevant utbildning eller tillräckligt mycket erfarenhet för att klara av det här arbetet. Genom livslånga engagemang inom både hedersproblematik, missbruks och beroendefrågor, våld i nära relationer och bostadssociala frågor besitter vi en samlad expertis inom detta område. Vi har utöver det knutit till oss specialister på skydd och bevakning som arbetar tillsammans med oss för att alltid kunna ha den optimala säkerheten inom våra boenden.

Vilka tar vi emot?

Vi har inga begränsningar. Alla oavsett kön, etnicitet eller kulturell bakgrund är välkomna. Vårt företag vilar tryggt på en humanistisk människosyn och en stark övertygelse om allas lika värde. Alla som bor hos oss bor i egna lägenheter, anpassade efter deras individuella behov.

Vi kommer under våren 2024 också erbjuda samtal och stöd till förändringsarbete när det kommer till förövare och våldsverkare.